Wszystkie artykuły: Kwietnia

Ofiary postne: Oznaka współczucia

Samowystarczalność była i jest jednym z priorytetów, których święci są nauczani w tej dyspensacji.

Przywódcy Obszaru Europejskiego

Prezydium Obszaru

Członkowie Rady Prezydenta Kościoła i Kworum Dwunastu spotykają się z prezydentem USA

Prezydent Obama dostrzega wysiłki Kościoła w kwestiach ustanawiania praw zapewniających wolność religijną

Mormoński Chór Tabernakulum w gronie Amerykańskiej Alei Sław Muzyki Poważnej

Mormoński Chór Tabernakulum został przyjęty do grona Amerykańskiej Alei Sław Muzyki Poważnej. Wiadomość ogłoszono we czwartek 26 lutego 2015 roku w Salt Lake City przed występem chóru podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Chórów (ACDA — American Choral Directors Association).

Co mamy czynić z Jego powodu?

Jako naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa w tych ostatnich dniach, też mamy obowiązek, by świadczyć o realności Zadośćuczynienia i Zmartwychwstania Zbawiciela