Wszystkie artykuły: Stycznia

Nadchodzące wydarzenia w Polsce

Nadchodzące wydarzenia

Początek podróży

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak by wyglądał świat, gdyby każde nasze „nie” było ostateczną decyzją? Lub, co by było, gdyby wątpliwości Józefa Smitha zostały wyciszone byle jaką odpowiedzią?

Pierwsza wizyta misjonarzy na ziemiach polskich

Apostoł Francis M. Lyman i starszy Joseph Cannon przybyli do Polski, aby poświęcić nasz kraj dla głoszenia Ewangelii i pobłogosławić mieszkańców Polski, aby mogli przyjąć prawdę.

Młodzi Dorośli Stanu Wolnego w Europie idą na ratunek - historia Jomara

Jonathan wielokrotnie bez powodzenia zapraszał swojego bratanka Jomara, by ten przyszedł do kościoła. Wreszcie Jomar zgodził się przyjść, poczuł wpływ Ducha i znalazł cel w życiu.

Młodzi Dorośli Stanu Wolnego idą na ratunek - historia Diany.

Diana skontaktowała się z wszystkimi mniej aktywnymi MDSW w swoim okręgu i zaprosiła ich do kościoła. Jeden z nich, Lorenzo, zareagował na to i ponownie przychodzi do kościoła. Był wdzięczny za jej troskę.