Wszystkie artykuły: Lipca

Jestem samowystarczalny (ang).

Program samowystarczalności edukuje jego uczestników, aby mogli wspierać i służyć swoim rodzinom i społecznością.

Wasze grzechy pozostaną wam na zawsze odpuszczone

Dzięki uświęcającej mocy Ducha Świętego, który jest naszym stałym towarzyszem, możemy na zawsze zachować odpuszczenie naszych grzechów.

Wybory

Ostatnio zastanawiałem się nad wyborami. Mówi się, że brama historii osadzona jest na małych zawiasach, tak jak i życie ludzi. Wybory, jakich dokonujemy, określają nasze przeznaczenie.

Ich historia jest moją historią

Jaka jest twoja historia?  

 

Jak to się zaczęło – Torby dla Uchodźców (ang)

Melina Grahovas siostra z palika we Frankfurcie opisuje prosty pomysł niesienie pomocy uchodźcą.

Jeżeli ja mogę, Ty też możesz! – Filippo (ang)

Filipo pokazuje nam jak nauczał swojego przyjaciela się modlić i jaką radość mieli z tego obydwaj.

Znajdź informacje o przodku

Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, „jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy”. Naszą miłość do Boga okazujemy również wtedy, kiedy kochamy wszystkie Jego dzieci, zarówno te, które znajdują się teraz wśród nas, te, które jeszcze do nas zawitają, jak i te, które już odeszły.