Wszystkie artykuły: Kwietnia

On żyje dzisiaj #KSIĄŻĘPOKOJU

Chrystus zerwał więzy śmierci dla wszystkich ludzi.

Niezachwiane przekonanie #KSIĄŻĘPOKOJU

Niezachwiane przekonanie o Zbawicielu jest źródłem naszej siły.

Przesłanie wielkanocne od Prezydium Misji

Okres świąt Wielkiejnocy nierozerwalnie związany jest z osobą Jezusa Chrystusa.

Nie będzie niesprawiedliwości #KSIĄŻĘPOKOJU

Wszystko stanie się właściwe.

Krew Baranka #KSIĄŻĘPOKOJU

Obrzędy wnoszą moc w nasze życie.

Światło Zadośćuczynienia #KSIĄŻĘPOKOJU

Nie można znaleźć się poza mocą Zadośćuczynienia.

Błogosławcie życie ludzi #KSIĄŻĘPOKOJU

Gdy idziemy w ślad za Zbawcą, błogosławimy życie ludzi.

Jak wspaniały jest plan naszego Boga!

Prezydent Dieter F. Uchtdorf mówi o wielu błogosławieństwach związanych z przywróconą ewangelią, za które możemy okazać wdzięczność.

Pokój w czasie burzy #KSIĄŻĘPOKOJU

Zbawca może uciszyć burze życia.

Radujemy się #KSIĄŻĘPOKOJU

Znajdujemy radość w byciu uczniami Chrystusa.